(ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΘΕΟΦΙΛΗ)

[ΘΕΟΦΙΛΗΣ+ΧΡΗΣΤΟΣ+ΕΡΓΟ.jpg]
ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΘΕΟΦΙΛΗΣ
Σύνθεσις IV
Μικτή τεχνική σε μουσαμά
150x100 εκ.